บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SVL Corporation Limited) เป็น Holding Company ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่ม SVL Group

SVL Group ประกอบด้วย

  • บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC)
  • บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (LINE)
  • บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด (BPL)
  • บริษัท เอสวีแอล โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (SVLP)
  • บริษัท เอสวีแอล เทคโนโลยี จำกัด (SVLT)
  • บริษัท บิ๊กบลู จำกัด (BB)
  • บริษัท สหวิริยาชิปปิ้ง จำกัด (SVS)ธุรกิจท่าเรือ

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก และขนถ่ายสินค้าผ่านท่า ธุรกิจท่าเรือพาณิชย์สากลของเอกชน ท่าเรือน้ำลึกตามธรรมชาติที่มีระดับความลึกที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรภาคตะวันตก


รองรับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ มีระวางขับน้ำ สูงสุด 110,000เดทเวทตัน
รองรับสินค้าผ่านท่าเข้า-ออก ได้ประมาณ 16,000,000 ตัน/ปี
สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องทุ่นแรง – คลังสินค้า ลานกองเก็บ เครนหน้าท่า
  • คลังสินค้าทัณฑ์บน: 112,000 ตร.ม. และโกดัง 1,000 ตร.ม.
  • คลังสินค้า (Transit shed): 20,800 ตร.ม. และโกดัง 1,000 ตร.ม.
  • ลานพักสินค้า (Open Storage) สำหรับสินค้าดังนี้
    - พื้นที่สำหรับสินค้าทั่วไป(General cargo) 75,200 ตร.ม.
    - สินค้าเทกอง (Bulk cargo)36,800ตร.ม.
    - ลานจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์Container cargoขนาด 300 teus
  • เครนหน้าท่าและบริการอื่นๆ
    - ปั้นจั่นเคลื่อนที่ประจำท่าฯPPC Shore Crane (Mobile Harbor Crane) 100 ตัน
      จำนวน 2 ตัว
    - ปั้นจั่นเคลื่อนที่บนราง Gantry Crane ขนาด 20 ตัน จำนวน 2 ตัว
    - ปั้นจั่นเคลื่อนที่บนราง Gantry Crane ขนาด 30 ตัน จำนวน 2 ตัว
    - เรือลากจูง 3,100 แรงม้า 3 ลำ
    - สถานีท่าเรือประจวบ ช่อง 67 (Call sign : HSC320)หรือ VHF 156
    - นำร่องเอกชน และเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล
    - Tracking vessels through our AIS Station 2885
      (www.marinetraffic.com)
  • ท่าจอดเทียบเรือ


    ลูกค้าและประเภทสินค้า
    • Steel Products ; Slab, HRC ,
      CRC, Billet
    • Palm Oil and Liquid in Bulk
    • Mineral, Bulk Cargoes
    • Container Cargoes
    • Projected Cargoes, Machinery,
    • Heavy Equipment, etc.
    • Cattle
     http://www.ppc.co.th


ธุรกิจขนส่งทางบก


บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด
1.การให้บริการภายในท่าเรือ
  • รถบรรทุกพื้นเรียบ 2 เพลาและ 3 เพลา จำนวน 60 คัน (บริการขนส่งและขนถ่ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เหล็ก ให้โรงงานในเครือสหาวิริยา ในพื้นที่ อ.บางสะพาน)
  • STEVEDORE
      -กรรมกร
      -เครื่องมือขนถ่าย
  • เครื่องมือหนัก
      -เครน (100 ตัน, 150 ตัน และ 180 ตัน)
      -รถ Forklift 3 คัน (24 ตันและ 25 ตัน)
      -รถ Back Hole 1 คัน

2.การให้บริการนอกท่าเรือ (บริการขนส่งทั่วประเทศ)
  • รถบรรทุกพื้นเรียบ 3 เพลา จำนวน 146 คัน
  • รถร่วมที่ให้บริการมากกว่า 500 คัน อาทิเช่น 4 ล้อ Pickup, 6 ล้อ, 10 ล้อ และรถเทรลเลอร์ 18 ล้อ (ตู้ปิด,SIDE CURTAINS)

ทันสมัยด้วยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้า (OPERATION CONTROL CENTER)
เพื่อติดตามดูแล ความปลอดภัย และรับร้องเรียน ตลอดระยะทางการขนส่งเส้นทางที่ให้บริการ

  • เส้นทางหลัก

      -โซนภาคใต้ – เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎร์ธานี

      -โซนภาคกลาง – กรุงเทพฯ และปริมณฑล/อยุธยา

      -โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – สระบุรี/นครราชสีม

      -โซนภาคตะวันออก - ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี

  • เส้นทางอื่นๆ


สินค้า

  • ผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

น้ำดื่ม
น้ำอัดลม
น้ำผลไม้

ลูกค้าธุรกิจขนส่งทางน้ำ

บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด

การบริการขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยเรือลำเลียง ให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีเรือลำเลียงให้บริการจำนวน 64 ลำ ระวาง 136,000 ตัน ขีดความสามารถ 408,000 ตัน/เดือน และ 5,040,000 ตัน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เรือลำเลียงขนาด 2,200 เมตริกตัน จำนวน 60 ลำ ระวางเรือ 132,000 ตัน ขีดความสามารถ 396,000 ตัน/เดือนและ 4,752,000 ตัน/ปี
เรือลำเลียงขนาด 1,100 เมตริกตัน จำนวน 4 ลำ ระวางเรือ 4,000 ตัน ขีดความสามารถ 24,000 ตัน/เดือน ละ 288,000 ตัน/ปี
เส้นทางที่ให้บริการ
  • บางสะพาน -> กรุงเทพ นครหลวง มหาชัย มาบตาพุด บางปะกง
  • เกาะสีชัง -> กรุงเทพ นครหลวง มหาชัย มาบตาพุด บางปะกง


สินค้า

  • วัสดุก่อสร้าง

  • พลังงาน

ปูนซีเมนต์
Woodchip
ซังปาล์ม
ถ่านหิน

  • พืชไร่

  • อาหารสัตว์

ข้าวโพด
ถั่วเหลือง
มันเส้น
กากถั่วเหลือง
กากองุ่น

  • สินแร่

  • เหล็ก

แร่ทองแดง
แร่ยิปซั่ม
แร่เหล็ก
Billet
CRC
HRC
Slab
wire rods
เหล็กโครงสร้าง
เหล็กท่อ
เหล็กเพลา

ลูกค้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอสวีแอล โลจิสติกส์ พร็อพเพอตี้ จำกัด

บริษัท เอสวีแอล โลจิสติกส์ พร็อพเพอตี้ จำกัด (SVLP) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ บริการให้ลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อร่วมยกระดับและรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ
ธุรกิจเทคโนโลยี

บริษัท เอสวีแอล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอสวีแอล เทคโนโลยี จำกัด (SVLT) ดำเนินธุรกิจการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำด้านระบบต่าง ๆ ทั้งฐานข้อมูลงาน Application ที่อำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ลูกค้า คู่ค้า
ธุรกิจTrading

บริษัท บิ๊ก บลู จำกัด

บริษัท บิ๊ก บลู จำกัด (BB) เป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้า และส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมเหล็ก วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น พร้อมทั้งบริหารจัดการพื้นที่เช่า เช่น ตลาดนัด พื้นที่จอดรถ ฯลฯ
ธุรกิจShipping

บริษัท สหวิริยาชิปปิ้ง จำกัด

      บริษัท สหวิริยาชิปปิ้ง จำกัด (Sahaviriya Shipping – SVS) เป็นบริษัทในกลุ่มสหวิริยาโลจิสติกส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อรองรับธุรกิจขนส่งสินค้าเหล็กประเภท SLAB จากทวีปยุโรป ประเทศอังกฤษ มายังทวีปเอเชีย ประเทศไทย และยังรวมถึงการขนส่งจากหลายๆประเทศทั่วโลก เพื่อนำวัตถุดิบในการผลิต SLAB เช่น ถ่านหิน, แร่เหล็ก เพื่อนำมาเสริมให้กับธุรกิจโรงถลุงเหล็ก ณ ประเทศอังกฤษ เมืองมิดเดิ้ลสโบร์ว ทีไซด์ โดยทางบริษัท สหวิริยาชิปปิ้ง ได้มีการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ และ จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจในด้านสายเรือ โดยมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 2558 ที่มียอดการให้บริการค่าระวางเรือถึง 9 ล้านตัน ต่อปี

      สหวิริยาชิปปิ้ง บริหารจัดการโดยทีมงานคุณภาพมีสำนักงานอยู่ที่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยเน้นเรื่องประสานความสัมพันธ์ มุ่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงติดตามวิเคราะห์ด้านข่าวสารข้อมูล และปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าระวางเรือโลก ทำให้สามารถจัดหาค่าระวางเรือได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดในตลาด ทาง SVS UK ได้มีพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 20 ราย ที่ถือว่ามีความแข็งแกร่งและติดอันดับต้นๆ ในตลาดระดับโลก


โครงสร้างธุรกิจ


             
ธุรกิจท่าเรือ
ธุรกิจขนส่งทางบก
ธุรกิจขนส่งทางน้ำ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจTrading
ธุรกิจShipping
             
             

Vision (วิสัยทัศน์)

"Creative Logistics Solutions Provider"
เราจะเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์

Mission (พันธกิจ)

"To Provide One-Stop Logistics Service with Innovative Solution"
ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรที่ตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรม

ค่านิยมหลักในองค์กร


ค่านิยมหลักในองค์กร
ผู้บริหาร


ใส่ใจในเวลานัดหมาย – ตรงต่อเวลา รวดเร็ว ทันสมัย มีมาตรฐาน
ใส่ใจดูแลสินค้าอย่างปลอดภัย – รณรงค์ เคร่งครัด ตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ
ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า – รับฟัง สื่อสาร ประเมินความพึงพอใจลูกค้า
ใส่ใจในพนักงานเพื่อให้บริการอย่างเต็มที่ – พัฒนา ฝึกอบรม ทดสอบ ให้ขวัญและกำลังใจ
ลดอุบัติเหตุลงเป็นศูนย์ – ร่วมมือกันปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ – เสริมสร้าง ให้ความรู้ ปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย
ลดความเสี่ยงในการก่ออุบัติเหตุ – เสริมสร้างความรู้ จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ – ปรับปรุงการทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปลอดภัยและเหมาะสม
ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชน – ติดตาม ประเมินผลอย่างเคร่งครัด
เป็นมิตรต่อชุมชน – มีความมุ่งมั่นเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อชุมชน
เป็นมิตรต่อสังคม – สนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และปลอดภัย

MASCOT

รางวัลที่ได้รับ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก้าวต่อไปในการพัฒนาพื้นที่อำเภอบางสะพาน
ในปี 2559 SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร มีนโยบายในการร่วมสนับสนุนโครงการ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งทุนของคนในชุมชน ออมเงิน ปล่อยกู้ ปันผล จัดสวัสดิการ ร่วมต่อยอดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ของชุมชน อาทิ ร้านค้าชุมชน ธนาคารปุ๋ย กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังมีแนวคิดในการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งชุมชนและสังคม เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสรร ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและภาคธุรกิจ รวมไปถึงการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงาน และชุมชน และร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ กับภาคีเครือข่าย เช่นโครงการรณรงค์ความปลอดภัยเพื่อชาวบางสะพาน โครงการชุมชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน โครงการชรบ.ร่วมใจส่งความปลอดภัยให้ชาวบางสะพาน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมสร้างสังคมอุดมสุข ผ่านกิจกรรมในหลากหลายมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐ สังคม สิ่งแวดล้อม
มิติด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรมทาสีและมอบเครืองเล่นให้กับโรงเรียน ทั้งในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กิจกรรมสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียน กิจกรรมรถขนส่งมอบรอยยิ้ม ร่วมกับกองทัพเรือในการซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย นำเรือรบหลวงของกองทัพเรือเข้าจอดเทียบท่าเรือประจวบ เพื่อให้นักเรียน ชุมชนได้เข้าชมศักยภาพของกองทัพเรือไทย ร่วมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามขอท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมทอดกฐินประจำปี เป็นต้น
มิติด้านเศรษฐกิจได้แก่ มอบเงินสนับสนุนสมทบหุ้นธนาคารชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเพื่อการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนให้หมุนเวียนและเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ลดปัญหาหนี้นอกระบบ สร้างนิสัยการออมของคนในชุมชน สร้างระบบสวัสดิการ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างซั้งกอ (บ้านปลาตามธรรมชาติ) เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งจะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กับท้องทะเล เป็นต้น

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่  เลขที่  28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์
แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (66)0-2238-3111 โทรสาร (66)0-2236-7084

>>>>>>>>